Hanka křesťanské stránky

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Pro katolíky začátečníky - třetí část

Pokud budete mít nějakou otázku, tak mě kontaktujte na e-mailu, nebo se obraťte na některého kněze z rubriky kontakt na kněze.     HanaPalacka@seznam.cz

32) Co je to modlitba?

Modlitba je rozhovor s Bohem. Díky, prosby, chvály. Modlitbu potřebujeme k životu. S Bohem se můžeme bavit o čemkoliv. Třeba co nás tíží, co nás potěšilo, co právě prožíváme.

 

33) Kdo jsou to svatí?

Svatí jsou naši mrtví předkové, kteří se dobře chovali a proto jsou v nebi.

 

33) Kdy se modlit?

Ráno, po jídle, večer, přes den třeba střelnou modlitbu. Střelná modlitba je třeba jedna věta: Pane, mám Tě rád. Nebo: Díky, že mi pomáháš a jsi stále se mnou.

34) Jaké jsou základní modlitby?

- Věřím v Boha

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jedinného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel, pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný, amen 

- Otče náš

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přiijď království Tvé, Buď vůle Tva jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zba nás od zlého. Amen

- Zdrávas Maria

Zdrávas María, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší, amen.

 

35) Koho musím milovat?

Musím milovat své bližní.

 

36) Kdo je to můj bližní?

Bližní je každý člověk. Tedy i ten kdo nás nemá rád. Musím milovat i nepřátele.

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.