Hanka křesťanské stránky

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

pro katolíky začátečníky - druhá část

Pokud by jste se chtěli na něco zeptat, tak tady je můj e-mail, nebo se podívejte do rubriky kontakty na kněze a oni Vám jistě odpoví na Váš dotaz.        HanaPalacka@seznam.cz

18) Co je to peklo?

Je to stav trvalého neštěstí, život bez Boha. Dostane se tam ten, kdo je zlý a nechce se polepšit.

 

19) Kdo založil církevl?

Církev je společenství pro všechny lidi. Založil ji Ježíš.

 

20) Kdo je v katolické církvi?

Je zde papež - biskup římský, další biskupové, kněží a věřící.

 

21) Kdo je to papež?

První papež byl Ježíšův učedník Petr. Další je římský biskup, který je volený.

 

22) Kdo jsou to kněží?

Kněží jsou spolupraconíci a podřízení biskupů.

 

23) Co je katolík povinen dodržovat?

Zůčastnit se v neděli celé mše svaté, v neděli zachovávat pracovní klid, smí se dělat jen nejnutnější práce, např. vaření. Nemá se chodit po nákupech. Dále se zůčastnit mše svaté 25.12 a 1.1 i když tento den nepřipadne na neděli. Nejméně 1x za rok přistupovat ke svátosti smíření a přijmout eucharistii. Doporučuje se chodit ke svátosti smíření 1x za měsíc a k eucharistii co nejčastěji. Zachovávat desatero Božích přikázání.

 

24) Co je to mše svatá?

Je to nekrvavé zpřítomnění utrpení a smrti Ježíše. Odehrává se tu znovu smrt Ježíše.

 

24) Co je to pracovní klid v neděli?

Neměla by se dělat těžká a zbytečná práce i třeba žehlení, praní, nákupy.

 

25) Co je to svátost smíření?

Člověk dělá špatné věci - hříchy a ty řekne Bohu ve zpovědi. V místosti pro zpovídání sedí kněz, který je prostředníkem mezi Bohem a člověkem a nesmí žádný hřích co slyší nikomu prozradit. Svátost smíření tedy zaručuje naprostou a neporušitelnou anonymitu. Navíc knězi se přijde vyzpovídat tolik lidí, že si jejich hříchy ani nemůže zapamatovat. Také je hříšný a také chodí ke zpovědi, takže žádný strach. Po vyznání hříchů projeví člověk lítost a vůli polepšit se a dostane pokání - to znamená třeba že se má něco pomodlit. Ve svátosti smíření jsou člověku odpuštěny hříchy a může jít dál z čistým štítem.

 

26) Co je to eucharistie?

Je to chléb, který kněz promění ve skutečné tělo Boha a víno, které kněz promění ve skutečnou krev Boha (Ježíše, který za nás zemřel. Eucharistii přijímáme do úst a polykáme. Jíme tedy skutečného Boha. Je to hostina s Bohem.

 

27) Kdy nemůžeme přijmout eucharistii, neboli svaté přijímání?

Nemůžeme Boha přijmout, pokud jsme udělali těžký hřích. Musíme také alespoň jednu hodinu před svatým přijímáním nejíst a nepít nic, kromě vody.

 

28) Co je to lehký a co těžký hřích?

Těžký hřích je, pokud v něčem dobrovolně, svobodně a s plným vědomím v závažné věci porušíme Boží přikázání. V tom případě musíme ihned, co nejdříve ke svátosti smíření a nesmíme dokud se nevyzpovídáme přijmout eucharistii.

Lehký hřích je porušení Božího přikázání, pokud pořušení třeba neuděláme dobrovolně, nebo se nejedná o závažnou věc, nebo to není svobodně, nebo to není s plným vědomím. V tom případě můžeme ke svatému přijímání.

 

29) Co říkat u svaté zpovědi?

Začnu tím, že řeknu kdy jsem naposledy byla u svaté zpovědi, Řeknu všechny hříchy, lehké i těžké, projevím lítost, třeba řeknu že mě to mrzí a řeknu jaké si dám předsevzetí, tzn. v čem konkrétně se chci zlepšit. Kněz mi potom něco řekne k mým hříchům a dá mi rozhřešení.

 

30) Co je to desatero Božích přikázání?

Je to 10 příkazů (rad) pro život, které má každý katolík dodržovat.

 

31) Jaké  jsou tyto přikázání?

                          1) Miluj Pána svého Boha, celým svým srdcem.

Čím se proti  tomuto přikázání proviňujeme? Když nežijeme svou víru, zapíráme ji, nevzděláváme se, zanedbáváme modlitbu.

                         2) Nevezmeš jména Božího nadarmo

Čím se proti tomuto přikázání proviňujeme? Když zbytešně vyslovujeme Boží jméno, mluvíme posměšně o Bohu a věcech víry, klejeme, lehkovážně přísaháme.

                        3) Pomni abys den sváteční světil

Čím se proti tomuto přikázání proviňujeme? Když vynecháme vlastní vinou nedělní mši svatou, nebo nepřijdeme 25.12 a 1.1. na mši svatou. Přijdeme pozdě, porušujeme nedělní klid, nejdeme 1x za rok ke zpovědi, nepřijmeme alespoň 1x za rok eucharistii

                       4) Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi

Čím se proti tomuto přikázání proviňujeme? Zanedbávání povinností dětí vůči rodičům, rodičů vůči dětem, nerespektování autority nadřízeného.

                       5) Nezabiješ

Čím se proti tomuto přikázání proviňujeme? Zabitím, hněvem, hádkou, poškozováním zdraví, sebevraždou, nadávkami, nepomáháním

                       6) Nesesmilníš 9) Nepožádáš manželky bližního svého

Čím se proti tomuto přikázání proviňujeme? Nevhodným oblečením, dvojsmyslnými řečmi, prohlížení porno časopisů, sex před svatbou, nevěra, sebeuspokojování

                       7) Nepokradeš 10) Nepožádáš statku bližního svého

Čím se proti tomuto přikázání proviňujeme? Krádeží, nevrácení věci, přemrštěnou cenou za práci, zboží, poškození cizí věci, nesplnění závazků, když nepracujeme poctivě pilně, závist

                        8) Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému

Čím se proti tomuto přikázání proviňujeme? Lhaním, nepravdivým svědectvím, podvodem, pýchou, pomluvami, anonymní dopisy, nedodržení slibu, zbytečnou kritikou.  

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.