Hanka křesťanské stránky

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Pro katolíky začátečníky

Pokud se chcete na něco zeptat, tak mě kontaktujte na e-mailu, nebo se podívejte do rubriky kontakty na kněze a oni Vám na Váš dotaz jistě rádi odpoví. HanaPalacka@seznam.cz

 Zde napíšu v co věří katolická církev. Pod tím jsou otázky, které to vysvětlují.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.

1) Kdo je Bůh?

Bůh je náš Stvořitel a Stvořitel celého vesmíru.

 

2) Jaký je Bůh?

Bůh je láska. Je všemocný, dobrý, spravedlivý, milosrdný, vševědoucí, všemohoucí.

 

3) Kolik má Bůh osob?

Bůh má 3 osoby. Bůh Otec, Bůh Syn Ježíš a Bůh Duch Svatý.

 

4) Co pro nás Bůh udělal?

Stvořil nás z lásky a vykoupil nás. Poslal z lásky k nám svého Syna Ježíše, aby nás osvobodil ze smrti.

 

5) Proč nás musel vysvobozovat ze smrti?

Naši předkové se k Bohu zachovali špatně a tak vzniklo první zlo (hřích). Díky tomuto zlu vznikla jako jeho důsledek smrt.

 

6) Co je to dědičný hřích?

S ním se narodí každý člověk. Je to dědictví od našich předků, kteří jako první zradili Boha a udělali zlé věci - hříchy.

 

7) Kdo je to Ježíš?

Je to Syn Boha. Je to Bůh i člověk. Narodil se Panně Marii, nazaretské dívce.

 

8) Jak se Ježíš narodil?

Narodil se panně, která neměla styk s mužem. Bůh to zařídil tak, že byl jeho Syn počat bez muže. Otcem Ježíše je Bůh.

 

9) Proč byla matkou Ježíše Panna Maria?

Na ni se nevztahoval dědičný hřích. A nikdy se ani ona nedopustila ničeho špatného.

 

10) Kde se narodil Ježíš?

Narodil se v Betlémě v Izraeli. 

 

11) Kdo je svatý Josef?

Svatý Josef je snoubenec Panny Marie. Byl adoptivním otcem Ježíše. Nikdy neměl styk s Pannou Marií.

 

12) Kdo jsou to Ježíšovi učedníci?

Jsou to spolupracovníci Ježíše, které si vybral z lidí.

 

13) Kolik jich bylo?

Bylo jich 12

 

14) Co měl Ježíš za úkol?

Naučit lidi milovat Boha a vykoupit lidi ze smrti.

 

15) Jak Ježíš vykoupil lidi?

Zemřel za nás, za  naše hříchy na kříži a tím zničil nadvládu smrti.

 

16) Co byla nadvláda smrti?

Člověk by zemřel a byl by to jeho definitivní konec.

 

17) Co se nám otevřelo zničením smrti?

Zničením smrti se nám otevřelo nebe. Zemřeme sice, ale ne navždy. Budeme vzkříšeni - probuzeni ze smrti k věčnému životu s Bohem - nebe, nebo k životu bez Boha - peklu. Bude to záležet na tom, jak jsme se chovali. Boží milosrdenství je ale velké, takže snaha se počítá.

 

 

 

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.