Hanka křesťanské stránky

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Pomáhejme

Sdružení Podané ruce

Pomáháme lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich drogového problému, aby ho co nejlépe zvládali, a snažíme se působit tak, aby se tomuto problému předcházelo. Zároveň se podílíme na ochraně společnosti před negativními důsledky zneužívání návykových látek.

číslo účtu: Volksbank 4010045091/6800

Sdružení Podané ruce, o.s. sídlí v Brně, Francouzská 36, 602 00.

Finanční příspěvěk nám můžete zaslat

 • poštovní poukázkou - složenkou
 • jednorázovým bankovním převodem
 • trvalým bankovním příkazem

Pravidelná podpora - trvalý bankovní příkaz - nám umožňuje lépe plánovat jednotlivé aktivity.
Bankovní příkaz.

Přijímáme i materiální dary.

Aktuální potřeby center Sdružení najdete v materiální burze.

______________________________________________

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně

Naše nemocnice vděčí za některé stavební úpravy, nákup přístrojů, nástrojů, literatury atd. sponzorům. Nemocnice je všem velmi vděčná a je si vědoma, že bez pomoci by nemohla uspokojit některé potřeby pacientů, ale i dopomoci lékařům a střednímu zdravotnickému personálu k výkonnějšímu zařízení apod.

V současné době koncentrujeme všechny volné prostředky na obnovu matrací v nemocničních postelích, které jsou již proleželé a poničené. Matrace se snažíme obnovovat i z vlastních zdrojů, ovšem finanční situace nám to nedovoluje ve větším rozsahu. Jedna matrace, splňující veškeré požadavky pro nemocniční provoz, stojí cca 5000 korun.

Dary na provoz, drobný hmotný majetek – číslo účtu 372561503/0300
Dary na investiční majetek – číslo účtu 372561853/0300
Dary na projekt pohodlí pomáhá léčit (na obnovu nemocničních lůžek) 414 414 414/0300, v.s. 91423

______________________________________________________________________

 

InternetPoradna
pro všechny, kteří si občas neví rady

Cílem projektu je poskytovat celorepublikově a pod jednotnou adresou www.internetporadna.cz poradenství v oblastech:

 • zrakové
 • sluchové
 • tělesné
 • mentální postižení
 • drogy a závislosti
 • občanské poradenství
 • duchovní poradenství
 • psychologické poradenství
 • menšiny a cizinci
 • zaměstnanost

 

Ve spolupráci s LD Pardubice poskytujeme krizové poradenství na E-lince důvěry, internetové variantě linky důvěry (forma chatu).

V současné době je do projektu zapojeno více než 250 dobrovolníků / odborníků z pomáhajících organizací v neziskové i státní sféře, kteří odpovídají na dotazy z oblasti jejich specifické odbornosti. Všechny dotazy jsou anonymní (případně jsou anonymizovány operátorem projektu).

Přidanou hodnotu projektu tvoří archivy dotazů a odpovědí, články, seznamy pomůcek, diskusní skupiny, ankety, seznamy literatury...

V počátcích byl projekt realizován ve spolupráci P-centrem a Regionem Olomouc. Autory myšlenky jsou:

Mgr. Dušan Dvořák
Richard Kořínek

 

Od léta 2001 realizuje již samostatný projekt občanské sdružení InternetPoradna.cz, které vzniklo v létě 2001. Od září roku 2005 se činnost sdružení rozšířila o projekt Teleworking (tw.internetporadna.cz), na něj navazuje od března 2007 projekt RESTART. Jedná se o program podpory integrace lidí se zdravotním znevýhodněním. V jeho rámci probíhají nyní školící aktivity (počítačové kurzy a kurz sociálních a pracovních dovedností). V souvislosti s tím se změnily i stanovy sdružení - v nové podobě existují od června 2007:

 

 

Užší tým o.s. InternetPoradna tvoří:
Mgr. Pavel Veselský - statutární zástupce
Bc. Ivana Herzogová, DiS. - ředitelka a koordinátorka projektu InternetPoradna
Bc. Andrea Rakušanová, DiS. - sociální pracovnice - operátorka
Lukáš Otáhal - operátor

 

Bc. Jana Čuková, DiS. - vedoucí sociální pracovník a koordinátorka projektu RESTART
Mgr. Hana Krylová - psycholožka projektu RESTART
Mgr. Jan Chrastina - sociální pracovník projektu RESTART
Jeho součástí jsou i tito aktivní dobrovolníci:
2 dobrovolníci na e-lince
pan Jiří Surala

 

Širší potom všichni odborní spolupracovníci - naši redaktoři, partneři, donátoři a všichni návštěvníci.

InternetPoradna.cz je zakládajícím členem AISO - Asociace Informačních Systémů pro Osoby se specifickými potřebami - www.aiso.cz. V rámci AISO spolupracujeme také s portálem Helpnet.cz.

Rádi přivítáme spolupráci s podobně zaměřenými servery, odbornými zařízeními a jejich odborníky, i se všemi dalšími zájemci.

Výroční zprávy

 

 

Kontakt:

e-mail: office@internetporadna.cz
nebo: InternetPoradna.cz

Kamenná adresa:
Palackého 11
779 00 Olomouc
Tel.: 587 406 126
bankovní spojení: 309584753 / 0300
___________________________________________________________________
 Sdružení Napočátku

Základní snahou občanského sdružení Na počátku je ochrana nenarozeného dítěte a jeho budoucí zdravý vývoj. Za tímto účelem sdružení založilo DOMOV PRO DĚTSKÝ ŽIVOT. Poskytuje v něm ubytování a komplexní pomoc těhotným ženám v sociální, ale často i hmotné nouzi, a to po dobu těhotenství a několika měsíců po porodu (maximálně však do jednoho roku věku dítěte).

Najednou je schopen pojmout 7 klientek - každou na dobu cca 18 měsíců.

Za 7 let svého působení, od r. 1996 do konce r. 2003, se Domov zasadil o záchranu 61 dětí ohrožených umělým potratem a pomohl jejich maminkám.

Do Domova jsou přijímány těhotné ženy v počátečním stadiu těhotenství, které se nacházejí v krajní sociální nouzi charakterizované především absencí (vhodného) ubytování a které jejich obtížná životní situace nutí k interrupci, již ale ony  samy podstoupit nechtějí. Jedná se o ženy z celé ČR všech věkových skupin. Přijímáme i těhotné ženy, které chtějí dát dítě po porodu do osvojení. Zařízení přijímá i maminky, které jsou oběťmi domácího násilí, a proto je jeho adresa utajená.

Pracovní tým 

Sociální program v Domově pro dětský život

Telefon:

548221405

Adresa:

Soběšická 60
614 00 Brno

E-mail:

napocatku@seznam.cz

www:

napocatku.sweb.cz

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s. Brno 3657833/0300,
variabilní symbol 001 - veřejná sbírka

 

ČS, a.s. Brno 1344243369/0800

Správní výbor:

Mgr. Ing. Eva Vondráková
(předsedkyně, statutární zástupce)

Mgr. Jana Kosová

(místopředsedkyně, statutární zástupce)

Mgr. Michaela Klírová, M.Phil
(členka)

Mgr. Marie Kosová
(členka)

Mgr. Ing. Libuše Řezbová, Ph.D.
(členka)

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.