Hanka křesťanské stránky

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

křesťanka a oblékání

Tento leták je v současné době v některých katolických kostelech a myslím, že je velmi dobrý. Nevím kdo je autorem.

TVŮJ ODĚV HOVOŘÍ…

                        Odmítejte stále nestoudnější a provokující módu!

 

     Pocit studu je Boží dar. Vymezuje nám zevnitř hranice, které nesmíme překročit, pokud nechceme klesnout pod svou důstojnost. Kde již není u člověka žádný stud, můžeme si být jisti, že v jeho životě něco selhalo a potřebuje dobré vedení, aby se upravilo jeho sebehodnocení.

     My ženy máme zvláštní odpovědnost, pokud jde o náš oděv. Ne nadarmo říká Pius XII.: Kdyby křesťanky měly tušení o pokušeních a pádech, které způsobují svým oděvem, zhrozily by se odpovědnosti… Nevidíte, že existuje hranice, kterou móda nesmí překročit, protože jinak se stává zkázou  pro vlastní duši i pro duše jiných?

 

     Kdo chce, aby byl milován sám o sobě, ať se zamyslí, jak se obléká.

 

     Tvůj oděv řekne víc, než všechna slova a všechny tvoje činy za celý týden. Jaký šat nosíš, takový je tvůj výrok. Má jasný hlas: Buďto požehnání, nebo kletbu.

                                                                                                                 (M. Seman)

 

     Proč si vůbec stěžuje tolik žen na údajně „zlé“ muže, kteří jsou „dotěrní“, nebo i znásilňují? Když vystavují beze studu dráždivosti části svého těla, nemohou se divit, jestliže je někdo obtěžuje – a první obvinění musí upřímně obrátit proti sobě. Zde platí přísloví: „Kdo si hraje s ohněm, popálí si prsty.“

 

     Podívejme se na nepřehledné množství stále ohavnějších sexuálních zločinů. To jsou v prvé řadě plody celosvětové sexualizace prostřednictvím sdělovacích prostředků – televize, časopisů, reklamy, divadla, výtvarnictví a literatury, pomocí „sexuální výchovy“, drog, esoteriky a New Age a různých psychotechnik a v neposlední řadě módy, která je zrcadlem ducha doby.

 

     Stydlivost, která se projevuje také v oblékání, je jako vůně květu a ozdoba, která okouzluje. Je jako koruna, která slouží ženě ke cti, pokud si ji chrání. My ženy bychom měly dbát na to, abychom se nedaly vykořisťovat a vystupovat rozhodně proti porušování ženské důstojnosti nejrůznějšími způsoby, včetně módy. Jestliže při tom uplatníme všechny dobré ženské vlastnosti, nedá čekat a u opravdu milujících a správně smýšlejících mužů získáme na ceně.

 

     Kdo chce správně posoudit oblečení křesťanské ženy, ať se ptá, zda by v takovém šatě chodila Panna Maria. Hodnocení bude snadnější a jistě správné.

 

     Sv. Jan Zlatoústý soudil již ve 4. století: Tvrdíte, že jste nikoho nepřivedly k hříchu. Svými slovy opravdu ne, ale udělaly jste to svým oděvem a svým chováním…Když jste někoho dohnaly k tomu, aby hřešil ve svém srdci, jak můžete být bez viny…?

 

Karel Čapek napsal:

                                           Pokud chce mít národ budoucnost, musí si zachovat mravnost. Nedělejte ze svého těla výkladní skříň a neničte mravní smysl národa. Nevěřte, že nahota je estetická, protože k obnaženému tělu nemůže člověk zůstat lhostejný.

Nezatěžujte své svědomí provokujícím oblečením!

 

Mt 18,6-9:

                        „Kdo však jednoho z těchto nepatrných, které ve mně věří svede ke hříchu, pro toho by bylo lépe, aby mu byl pověšen na krk mlýnský kámen a aby byl potopen hluboko do moře. Běda světu, že svádí ke hříchu! Pohoršení sice musejí přicházet, ale běda tomu člověku, skrze kterého pohoršení přichází!“

Otec Pio:

                        Tento světec posílal nedostatečně oděné ženy od zpovědnice bez rozhřešení a ani nedovolil, aby se takové ženy ke zpovědnici přiblížily. Byl neúprosný, hřímal slovy: „Jdi se ustrojit…Nemravná…Špinavá…Necudná…“Jednou řekl jedné dívce: „Rád bych ti usekl paže, protože bys méně trpěla, než budeš trpět v očistci…“ Jiné řekl: „Nahé maso bude hořet…“

Říkával duchovním dcerám:

                                                         „Pán zavrhuje neslušnou a pohoršlivou módu. Máš-li možnost, kup si šaty, jaké chceš, ale nesmíš se za žádnou cenu řídit pohoršlivou a neslušnou módou…“

 

 

Ježíši, uzdrav a naprav, co jsem rozbila, protože jsem byla hloupá a nevědomá, samolibá nebo žádostivá, zajatá v omylech pozemské žádostivosti a vášní různého druhu.

Požehnej všem, kteří se provinili, protože jsem je přivedla do pokušení. Ježíši, dopřej jim ze svého Srdce tisícinásobné odčinění, aby zcela spočinuli v Tvé milosti.

Zvláště Tě prosím za ty, které milují celým žárem svého pozemského srdce a své nesmrtelné duše. Ježíši, žehnej nám. Amen.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.