Hanka křesťanské stránky

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

knihy

Pokud někoho miluji, chci o něm co nejvíc vědět. Zajímám se o vše, co k němu patří. Pokud chci milovat Boha, musím Ho znát. Abychom Ho mohli znát, musíme číst náboženskou literaturu. Tady je pár typů, co mě zaujalo.

WWW stránky Knihovny Biskupství brněnského – http://knihovna.biskupstvi.cz

Boží volání  - rozlišování povolání

autor :  Philippe Madre

vydaly paulinky    www.paulinky.cz

Opravdu dobrá kniha. Pro toho, kdo se zamýšlí co s ním má Bůh v plánu.

________________________________________________________

Hranice - Kde jsou zdravé meze ve vztazích a v osobním životě?

autor: Dr. Henry Cloud Dr. John Townsend

vydalo nakladatelství Návrat domů

Pro každého, kdo řeší konflikty ve vztazích s lidmi z rodiny, na pracovišti.

_______________________________________________________

Poušť uprostřed města

autor: Carlo Carretto

vydalo nakladatelství Cesta

Abychom uslyšeli Boží hlas, nemusíme jít na poušť. Zastav se a udělej si pustinu u sebe doma. Jen Ty a Bůh.

___________________________________________________________

Bratr František

autor : Green Julien

vydalo nakladatelství Cesta

Jak vznikla františkánská spiritualita? Kdo to byl František s Asisi? Proč je jeho způsob života stále tak přitažlivý?

________________________________________________________

Falešné představy o Bohu jejich vznik, odhalení a překonání

autor: Karl Frielingsdorf

vydalo Karmelitánské nakladatelství

I Tobě někdy připadá, že Bůh je nepochopitelný? Představuješ si Jej jako dobrosrdečného dědečka, nebo naopak jako despotu? Pokud ano, pak je tato knížka určena pro Tebe. Zbav se své falešné představy a nauč se milovat skutečného Boha.

_____________________________________________________

Řeholní život v českých zemích

vydalo Karmelitánské nakladatelství

Jsou zde mužské a ženské řeholní instituty zasvěceného života a společnosti zasvěceného života v ČR. Je zde vznik, rozvoj, charakteristika, činnost, řeholní oděv...adresa jednotlivých řádů, společenství. Opravdu stručné a přehledné. Doporučuji.

__________________________________________________

Deníček   Boží milosrdenství v mé duši

autobiografie Faustyny Kowalské

vydalo Karmelitánské nakladatelství

Sesbírané deníčky řeholníce, které si psala a vydané po její smrti. Moc pěkné, čisté.

____________________________________________________

Minutěnka

autor: Josef Hlouch

Krátká zamyšlení na každý den. Pomocník pro denní rozjímání.

______________________________________________________

Hrad v nitru

autor:

Jsou zde popsané stupně - komnaty modlitby. Tyto komnaty popisuje sv. Terezie od Ježíše

________________________________________________________

Boží slovo na každý den

autor: p. Karas (kněz z Bojanovic)

Jsou to krátká zamyšlení nad liturgickými texty na každý den. Velmi dobré.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.