Hanka křesťanské stránky

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

jak se chovat v kostele

Jak se chovat v katolickém kostele?

Kostel je místem ztišení, modlitby. Podle toho by se také v něm měli všichni příchozí chovat.

 

Co se v kostele nesmí

 

  • Do kostela se nesmí vstupovat se zvířaty výjimkou je asistenční pes
  • V kostele není dovolené jíst, nebo pít
  • V kostele by měl člověk mlčet, nebo šeptat, aby nerušil ostatní při modlitbě
  • V kostele se nesmí žebrat, ani dávat žebrajícím peníze
  • V kostele se někdy nesmí fotit (mělo by to být napsáno že se nesmí fotit)– je to také proto, že zde bývají vzácné fresky a obrazy, které se focením mohou poškodit.
  • V kostele jsou zakázané prohlídky při mši nebo jiných obřadech
  • V kostele pánové nesmí mít nic na hlavě, sundávají si čepici, klobouk. Je to projev úcty k Pánu domu.
  • Do kostela se nesmí vstupovat ve znečištěném oblečení a ohrožovat jakýmkoli způsobem ostatní.
  • Do kostela musí být každý slušně oblečený, tedy nesmí mít moc krátký oděv. Je zakázáno vstupovat v oblečení bez rukávů a v kalhotách nad kolena. Pokud má někdo vasil, musí si přes něj přehodit nějaký šátek, šál, aby nebyly vidět ramena. Byl by to projev neúcty k Bohu
  • V kostele musí mít každý vypnutý mobil

 

Kostel není místem na povídání, není to místo kde může umělec malovat sedící lidi (i to jsem zažila)

 

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.