Hanka křesťanské stránky

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Hnutí pro život - Kruciáta

__________________________________

! akce Pochod pro život !

Mše svatá     28.3.2009 ve 13.00    kostel sv. Jiljí,

                                                             Husova 8, Praha 1

Pochod pro život    28.3.2009 ve 14.00

________________________________________________

Hnutí pro život

htp//prolife.cz

Naše poslání

Hlavním cílem občanského sdružení Hnutí Pro život ČR vždy bylo a je plné obnovení úcty k lidskému životu ve všech fázích jeho tělesného vývoje. Především se dnes jedná o období, kdy je každý z nás nejbezbrannější a nejzranitelnější: před narozením od početí do 12. týdne a za určitých podmínek až do 24. týdne, a ve stáří a nemoci, kdy v naší zemi hrozí legalizace eutanázie.

Obojí úzce souvisí s obnovením úcty ke zdravé rodině jako základu lidské společnosti a s prevencí před zhoubnými experimenty a útoky na rodinu založené na manželství, trvalém svazku muže a ženy. Jedině zdravá rodina, kde se muž a žena doplňují, je schopna odstínit totalitní nároky a zásahy státu vůči slabým členům rodiny - dětem před narozením, matkám starajícím se o děti a prarodičům.

Tohoto cíle se Hnutí Pro život ČR snaží dosáhnout především osvětou mezi politickou reprezentací a odbornou veřejností, plošnou osvětou prostřednictvím svých členů a přátel sdružení či veřejnými osvětovými kampaněmi.

Nezávislost

Občanské sdružení Hnutí Pro život ČR díky své otevřeně kritické pozici vůči státu a vládní ideologii nebylo nikdy příjemcem státních dotací. Veškerá činnost je hrazena z darů obyčejných lidí. Díky této situaci má Hnutí Pro život ČR plnou nezávislost a tím i svobodu ukazovat pravdu a odhalovat lež.

Počátky

Od roku 1957, kdy bylo v Československu státem povoleno beztrestné zabíjení dětí v lůně jejich matek, patřil mezi nejvýraznější oponenty tzv. potratového zákona MUDr. Zdeněk Hejl. Již počátkem 60. let se kolem něj vytvořila ilegální skupina, jejímž ovocem byla např. pro-rodinná politika v 70. letech minulého století, která respektovala roli matek vychovávajících děti a umožnila tzv. "baby boom". V roce 1992 byla oficiálně zaregistrována organizace Hnutí Pro život se sídlem v Jihlavě a v roce 1999 s rozšířením své činnosti na celorepublikovou úroveň se přejmenovala na Hnutí Pro život ČR.

Pro věřící

Ochrana lidského života nevychází z náboženství, ale z přirozeného rozumu. Protože křesťanství klade větší důraz na spravedlnost, úctu k člověku a aktivní péči o druhé, zapojují se do aktivního úsilí o zastavení zabíjení nevinných v naší zemi především katolíci. Hnutí Pro život ČR se snaží tuto realitu respektovat, podporuje však i jinou činnost křesťanských společenství, která se přímo orientuje na ochranu lidského života.

www.kruciata.cz

Informace o Kruciátě

Kruciáta je systematické modlitební úsilí za záchranu životů nenarozených dětí ohrožených umělým potratem.


Cíl Kruciáty

1. Probuzení svědomí společnosti ohledně zabíjení nenarozených dětí s cílem obnovit úctu k lidskému životu, důstojnost každého člověka a vědomí odpovědnosti za život každého počatého dítěte.

2. Uznání práva na život každého dítěte od okamžiku početí a na jeho plnou právní ochranu, aby zákony neumožňovaly zabíjení nenarozených dětí.

Iniciátoři

1. Kruciáta je laická iniciativa podporovaná občanskými a náboženskými sdruženími, kterým leží na srdci obnovení kultury života v naší zemi.

2. Modlitební úmysly pro nadcházející roční období se vyhlašují vždy k 25. březnu - slavnosti Zvěstování Páně.

3. S koordinací, finančním a technickým zajištěním pomáhá občanské sdružení Hnutí Pro život ČR.

4. K vyhlášení laické modlitební iniciativy se připojují (podle abecedy):

A.M.I.M.S., P. Pavel Zahradníček
Fatimský apoštolát v ČR, P. Pavel Dokládal
Fatym, P. Marek Dunda
Hnutí pro rodinu, Mgr. Kryštof Kliš
Hnutí Pro život ČR, JUDr. Ing. Jiří Karas
Kněžské hnutí Corpus Christi, P. Jaroslav Brož
Laičtí misionáři a misionářky lásky, P. Jaroslav Brož
Liga pár páru v ČR, David Prentis
Misionářky lásky (sestry Matky Terezy), sr. Benedikta
Misionáři obláti Panny Marie Neposkvrněné, P. Tomáš Vyhnálek omi
Modlitby Matek, Ing. Růžena Fialová
Res Claritatis, Mgr. Michaela Freiová
Společenství cyrilometodějských poutníků, P. Jan Peňáz
TV-MIS.cz, P. Pavel Zahradníček

Kontakt

info@kruciata.cz

Duchovní vedení

P. Pavel Mayer OP, pavel@op.cz

Další informace

  1. O historii Kruciáty v Polsku
  2. Kruciáta - křížová cesta
  3. Kruciáta - obranné křížové výpravy


Propagace stránek

S propagací těchto stránek pomůžete umístěním banneru prostřednictvím následujícího řádku na své stránky:

<center><a href=kruciata.cz _fcksavedurl="kruciata.cz" style='border:1px solid black;'><img src=http://kruciata.cz/banner.gif width=468 height=60 border=0></a></center

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.