Hanka křesťanské stránky

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Boží milosrdenství

Bůh je milosrdný. To je jedna z Božích vlastností. Jen této Boží vlastnosti můžeme děkovat za to, že nám Bůh stále znovu a znovu odpouští. Skrze Boží milosrdenství můžeme získat odpuštění a usmíření se svým dobrým Otcem.

Ráda bych Vás informovala o novém časopisu, který vychází.

Jmenuje se Apoštol Božího milosrdenství.

Na této adrese se o něm dozvíte více a také si jej můžete objednat, nebo také kartičky s modlitbou k Božímu milosrdenství.

Otcové pallotini, Poštovní schránka 22, Lázeňská 61, 250 02 Stará Boleslav, 326910552, 774521531

www.apostol.cz

Šiřte úctu k Božímu milosrdenství mezi ostatní. Bůh Vám za to požehná.

 

KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

(modlí se na obyčejném růženci)

 

Na začátku:

                    Otče náš…

                    Zdrávas Maria….

                    Věřím v Boha…

 

Na zrnkách  Otčenáše:

      Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa!

 

Na zrnkách Zdrávasu:

      Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu!

 

Na zakončení (třikrát)

      Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smuluj se nad námi a nad celým světem!

 

 

 

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.