Hanka křesťanské stránky

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

básničky nové

AVE

 

Buď pozdravena,

Matko Boží,

buď pozdravena

Maria.

 

Díky ti za to,

co jsi Bohu dala,

za to, co jsi Mu slíbila.

 

 

 

ADAM A EVA

 

Dvě bytosti z ráje,

jsou v Bohu vnořeni,

a v harmonii stálé.

 

Hle, kde se vzala,

je tu lidská pýcha.

A lživým jazykem,

had na lidi zlo dýchá.

 

Že je to lákavé?

Že je to krásné?

Však počkej,

hned bude všechno jasné.

 

Had lidem nabízí,

lacinou svobodu.

Odejdi od Boha,

věř ve svou dobrotu.

 

Člověk se nachytal,

na krásnou vějičku.

A jak to dopadlo?

Však počkej, chviličku.

 

Již vidíš člověka,

obchází lásky řád.

Blázen, co chtěl být

jako Bůh.

A z výše, volí pád.

 

Dvě nešťastné bytosti,

svou hloupou pýchou,

ztratili svůj ráj.

A jejich potomci?

Příště si dají pozor.

 

-         snad.

 

 

 

JEŠTĚ JE ČAS

 

Jak málo pravdy,

do lži dovede se skrýt.

Co bude zítra?

Jak dovedu den naplnit?

 

Mám ještě čas.

A za chvíli tě smrt

snad vezme do náruče.

Před smrtí nikdo,

nikdo neuteče.

 

Jsme tu jen na skok,

jenom na otočku.

Tak život prožij dobře,

ať nejsi jen do počtu.

 

 

 

CESTA

 

Cesta k lidem,

cesta k Bohu.

Plná křížů,

plná běd.

 

Kdo by takovouto cestu,

kdo by mohl závidět?

 

Přesto však věřím,

I když je někdy tmavá,

že je to ta jediná,

že je to ta pravá.

 

 

 

ŽÍZEŇ

 

Mám žízeň, žízeň,

která nepřestává.

Má duše zpívá píseň,

a bude do skonání.

 

Toužím se dotknout ,

zrakem svého Spasitele.

Kéž bych Ho uviděla.

Ó to by bylo skvělé.

 

Možná, že lepší je,

že jsem jej zrakem,

ještě neviděla.

Má lidská schránka,

asi by tu radost nepřežila.

 

Přesto mám bolest,

bolest, která neustává.

Toužím jej spatřit,

a tady na zemi,

šance je tak malá.

 

I když i tady se,

v člověku Bůh k

nám sklání,

Vidět jej vedle sebe,

je moje velké přání.

 

Má žízeň veliká,

není, není k utišení.

Čekám na Jeho druhý

příchod,

Tak proč tu ještě není?

 

 

 

PÁN JE BLÍZKO

 

Pán je blízko,

již slyším jeho hlas.

A čeká na každého,

na každého z nás.

 

Proto se snažme,

snažme bez přestání.

Dokud je čas,

konejme pokání.

 

Teď máme čas,

vždyť je čas smilování.

Až přijde podruhé,

nastane zúčtování.

 

Dává nám milosti,

nabízí odpuštění

Tak pojďme si pro ně,

ať nikdo zkrátka není.

 

 

 

POTKALA MĚ LÁSKA

 

Potkala mě Láska,

Láska znenadání

Obsadila prázdné srdce moje,

bez velkého ptaní.

 

Pojď Lásko,

jenom vejdi dál.

Co Ti mohu nabídnout?

Hle, všechno, co mám.

 

Zůstaň tu Lásko,

nikam neodcházej.

Nabízím však málo.

Je tu aspoň něco,

co by za to stálo?

 

 

 

MOUDROST

 

Moudrost je skrytá,

do několika vět.

Jak milovat Boha,

pomáhat lidem,

a jak jim odpouštět.

 

Víc není třeba

vědět, ani znát.

Vždyť Bůh na víc,

též nebude se ptát.

 

 

 

ZRODILA SE HVĚZDA

 

Zrodila se hvězda,

hvězda znenadání.

Na svět přišlo světlo,

veškeré poznání.

 

Do jeslí Bůh vešel,

konec bědování.

Nebesa zní zpěvem,

je čas radování.

 

Pán světa a Stvořitel,

přišel k svému stvoření,

Přinesl nám záchranu,

světu vysvobození.

 

 

 

ALELUJA

 

Aleluja, aleluja,

zpívám bez přestání.

Vstal Král, náš Spasitel.

Ať celý vesmír,

Ježíši se klaní.

 

Ať všechno živé,

chválu Jemu vzdává.

Budiž Ti čest,

a navěky Ti sláva.

 

 

 

CHCI PANE K TOBĚ

 

Chce se mi plakat,

a chce se mi smát.

Mé duši blažené,

vadí lidský pád.

 

Touží se ponořit

do Boží blízkosti.

Prožít těsné pouto,

být skrytá v radosti.

 

 

 

ŠLA JSEM RÁJEM

 

Včera jsem šla rájem,

a dnes bych chtěla,

zase jít.

 

Kéž viděla bych

i dnes Boha,

a mohla se mu poklonit.

 

Ježíši vzkříšený,

já v Tebe věřím dál.

Buď se mnou v každé bolesti,

a osten její spal.

 

 

 

JEŽÍŠ ŽIJE

 

A tím jsem si jistá.

Kéž by moje duše,

kéž by byla čistá.

 

Ježíš je Láska,

a je jí,

pro každého dost.

 

Stačí, když zavoláš,

a poprosíš Ho o milost.

 

 

 

ODPUŠTĚNÍ

 

Já žádám odpuštění,

A odpouštím i sám?

Chtěla bych Lásku Tvoji,

a kolik Lásky dám?

 

Když je mi těžko,

hned na pomoc Tě volám Pane.

A kolikrát jsem řekl,

Tvá vůle ať se stane?

 

Přes všechna škobrtnutí,

přes všechny věci špatné.

Doufám v Tvé odpuštění,

a jedno je mi jasné.

 

I kdyby moje duše,

nebyla vždy dokonale čistá,

Tak Tvojím odpuštěním,

mohu si být jistá.

 

 

 

CO BUH STVOŘIL A V CO VĚŘÍM

 

Věřím v Boha dobrého,

který svtořil vesmír celý.

Anděly a archanděly.

 

Stvořil také naši zemi.

 

Stvořil nebe, stvořil zemi.

Zem však byla pustá,

a nad zemí tma jak mlha hustá.

 

Pak učinil světlo,

A nazval je dnem

Tmu pak nazval nocí,

Jeho opakem.

 

Bůh vidě, že je to dobrčé

A byl první den.

 

A další den na to

Stvořil oblohu,

Tu pak nazval nebem.

Proč? Říct nemohu.

 

A na třetí den,

Stvořil Pán Bůh zem.

Pak shromáždil vody v moře,

Obkopil jím zem.

 

Na zemi stvořil rostliny,

Byliny, keře a další plodiny.

 

A ve čtvrtý den,

Stvořil noc a den.

Stvořil dvě světla,

Slunce a měsíce,

A k tomu hvězdy,

Sta, možná tisíce.

 

A den na to řekl Bůh.

„Hemžete se voda, zem a vzduch.“

Celý svět se pokryl všelijakou havětí,

Hadi, ryby, štíři, zkrátka radost hleděti.

 

Když byl šestý den,

Člověk byl stvořen.

Od Boha dostal pak do vínku,

Celou tu zvířecí rodinku.

 

Sedmý den Bůh odpočíval,

Na své stvoření se díval.

 

Pak požehnal sedmý den,

Aby byl od práce oddělen.

 

Celá ta idyla

Rychle se zkazila,

Člověk hřích udělal,

Krása se rozbila.

 

Poničil, pokazil,

Všechno, co dalo se

Člověk je smrtelný,

Vzít zpátky nedá se.

 

Na pomoc přišel Bůh,

„Vezmu hřích na sebe,

Pošlu svého Syna,

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.