Hanka křesťanské stránky

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

básničky členů Miles Jesu

Božia matrioška

 

 

sedí od stromom, stesaným

nie oddych, lež pokoj s bolesťou.

na rukách syna, odtrhnutý plod,

jediná túžba – ísť za ním.

 

no pohľad ako prameň, potoky

čo v stisku ostrých skál sú zrodené.

dávajúc všetko i prijíma zároveň

zabitých nás zlom odvekým.

 

ako On prijal sieť prestúpení,

pletenú dolu, v našich slabostiach,

jej pohľad prijíma do diaľav,

slzami Krvi, nás vykúpených.

 

Žena s piesňou, mlčiaca,

teraz kričí, rodiac mu podobných.

Trojhviezdna, čistá, pred vekmi

živého, Milosť nám navracia.

Jano M.J. Banská Bystrica

 

 

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.