Hanka křesťanské stránky

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

básničky 7

ZRODILA SE HVĚZDA

 

Zrodila se hvězda,

hvězda znenadání.

Na svět přišlo světlo,

veškeré poznání.

 

Do jeslí Bůh vešel,

konec bědování.

Nebesa zní zpěvem,

je čas radování.

 

Pán světa a Stvořitel,

přišel k svému stvoření,

Přinesl nám záchranu,

světu vysvobození.

 

ALELUJA

 

Aleluja, aleluja,

zpívám bez přestání.

Vstal Král, náš Spasitel.

Ať celý vesmír,

Ježíši se klaní.

 

Ať všechno živé,

chválu Jemu vzdává.

Budiž Ti čest,

a navěky Ti sláva.

 

 

 

CHCI PANE K TOBĚ

 

Chce se mi plakat,

a chce se mi smát.

Mé duši blažené,

vadí lidský pád.

 

Touží se ponořit

do Boží blízkosti.

Prožít těsné pouto,

být skrytá v radosti.

 

 

 

ŠLA JSEM RÁJEM

 

Včera jsem šla rájem,

a dnes bych chtěla,

zase jít.

 

Kéž viděla bych

i dnes Boha,

a mohla se mu poklonit.

 

Ježíši vzkříšený,

já v Tebe věřím dál.

Buď se mnou v každé bolesti,

a osten její spal.

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.