Hanka křesťanské stránky

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

básničky 6

ŽÍZEŇ

 

Mám žízeň, žízeň,

která nepřestává.

Má duše zpívá píseň,

a bude do skonání.

 

Toužím se dotknout ,

zrakem svého Spasitele.

Kéž bych Ho uviděla.

Ó to by bylo skvělé.

 

Možná, že lepší je,

že jsem jej zrakem,

ještě neviděla.

Má lidská schránka,

asi by tu radost nepřežila.

 

Přesto mám bolest,

bolest, která neustává.

Toužím jej spatřit,

a tady na zemi,

šance je tak malá.

 

I když i tady se,

v člověku Bůh k

nám sklání,

Vidět jej vedle sebe,

je moje velké přání.

 

Má žízeň veliká,

není, není k utišení.

Čekám na Jeho druhý

příchod,

Tak proč tu ještě není?

PÁN JE BLÍZKO

 

Pán je blízko,

již slyším jeho hlas.

A čeká na každého,

na každého z nás.

 

Proto se snažme,

snažme bez přestání.

Dokud je čas,

konejme pokání.

 

Teď máme čas,

vždyť je čas smilování.

Až přijde podruhé,

nastane zúčtování.

 

Dává nám milosti,

nabízí odpuštění

Tak pojďme si pro ně,

ať nikdo zkrátka není.

 

 

POTKALA MĚ LÁSKA

 

Potkala mě Láska,

Láska znenadání

Obsadila prázdné srdce moje,

bez velkého ptaní.

 

Pojď Lásko,

jenom vejdi dál.

Co Ti mohu nabídnout?

Hle, všechno, co mám.

 

Zůstaň tu Lásko,

nikam neodcházej.

Nabízím však málo.

Je tu aspoň něco,

co by za to stálo?

 

 

MOUDROST

 

Moudrost je skrytá,

do několika vět.

Jak milovat Boha,

pomáhat lidem,

a jak jim odpouštět.

 

Víc není třeba

vědět, ani znát.

Vždyť Bůh na víc,

též nebude se ptát.

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.