Hanka křesťanské stránky

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

básničky 3

ADVENT

 

Advent, čas čekání,

někdy strach nahání.

Co všechno udělat,

abych měl zas víc rád?

 

Advent je období,

čekání, naděje.

Do chdého chléva ,

sám Boží Syn spěje.

 

Z Panny se narodí,

všemocný Spasitel.

Do mrazu, do zimy,

přijde Vykupitel.

 

Do běžných starostí,

zrodí se Boží Syn.

Radostnou událost

líp popsat neumím.

MÁM JEŠTĚ ČAS

 

Mám ještě čas.

Jak naivně ta slova zní.

Kdo zná svůj zítřek.

Co když je poslední?

 

Mám ještě čas.

A stále něco odkládám.

Smrt dýchá na paty,

a já pořád čas mám.

JEN DÁL, JEN DÁL

 

Jen dál,

jen dál.

I když za rohem,

tě čeká pád.

 

Jen výš,

jen výš.

Musíš se zapřít ,

a pozvednout svůj kříž.

 

Jen hloub,

jen hloub.

Ponořit se do Krista,

A proti proudu plout.

 

 

 

MODLITBA

 

Vstříc Bohu letí,

modlitba duše mé.

Malá a nesmělá,

přesto se k nebi pne.

 

Toužím se přiblížit,

k Tobě, můj Ježíši.

Má Lásko jedinná,

má Lásko na kříži.

 

Předkládám prosby své,

věřím, že vyslyšíš.

Prosím Tě za všechny,

kdo mají těžký kříž.

 

 

 

PADALA HVĚZDA

 

Padala hvězda,

padala z nebe.

Můžeš si človíčku,

něco přát.

 

Jen si dej pozor,

aby tvé přání,

bylo tak zrovna,

akorát.

 

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.