Hanka křesťanské stránky

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

básničky 2

VÍRA

 

Co je to věřit?

Zeptalo se

matky malé dítě.

 

A matka, odpoví mu hbitě.

Víra je věřit,

i když hrozí pád.

 

Přimknout se k Ježíši,

a s Jeho pomocí,

zas znovu vstát.

 

ZNÍ, ZNÍ ZVONY

 

ZNÍ ZNÍ zvony z kostela.

Půjdeš? Je to něžné přání.

ZNÍ ZNÍ zvony z kostela.

Pán tě čeká, Pán tě shání.

 

ZNÍ ZNÍ zvony z kostela.

Je to dotaz, je to nabídka

 

ZNÍ ZNÍ zvony z kostela.

Na nic nečekej, zvony popohání.

 

RANNÍ CHVÁLA

 

Ó Bože, Bože,

tady jsem.

Chci s Tebou,

zase začít den.

 

V důvěře,

a ne ve strachu.

V Tvé Lásce,

sbírám odvahu.

 

Abych vzal,

vše co Ty mi dáš.

Neboť jen Ty,

mě tak rád máš.

 

Abych Tě chválil,

celý den.

A Tys byl

se mnou spokojen.

 

 

POUŠŤ

 

A přece na tě někdo čeká,

čeká až odpovíš.

Rozprostírá své sítě do daleka.

Copak už zase spíš?

 

Probuď se človíčku,

Pán klepe na vrátka.

Nenech Ho déle čekat,

ať nepřijdeš zkrátka.

 

Tak už mu otevři,

pozvi Ho konečně dál.

Vždyť je to Boží Syn,

co by sis prosím tě víc přál?

 

 

ŽIVOT ŽÍT

 

To je když máš ještě,

chuť se rvát.

a nezůstáváš v půli cesty stát.

 

To je sladká radost,

hořké trápení, nemoci a starosti,

Cíl je už na dohled – zas další rozcestí.

 

U zkoušek odvaha,

Bůh ti nést pomáhá, tvůj každodenní kříž.

 

 

A v dáli světlo zříš.

 

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.