Hanka křesťanské stránky

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

básničky 1

 

BŮH

 

Bůh, jak dovedou se slova skrýt.

To jméno přesvaté, kdo dokáže je vyslovit?

 

Tři hlásky nepopsané,

když chceš je zachytit,

hned uklouznou ti, je to marné.

 

Jen láskou můžeš něco pochopit.

Stůj tiše, člověče,

ať v Něm se můžeš skrýt.

PÍSEŇ

 

Píseň lásky, píseň díků,

chci ti vzdávat s anděly.

Za to, že jsi, žes nás spasil.

Kam bycdhom se poděli?

 

Že Tvá láska neúnavná,

přemohla i pekla žár.

Duše že je zase volná,

nečeká ji věčný zmar.

 

Píseň lásky, píseň díků,

chci Ti zpívat Bože náš.

Za mě, za tebe, i za svět,

že nás za své přijímáš.

 

 

 

VEČERNÍ DÍKY

 

Buď Tobě díky,

za to co jsem přožil.

Mám teplý příbytek,

a kde bych hlavu složil.

 

Že po dni naplněném,

nezpívá mi píseň hlad.

S důvěrou uléhám,

a mohu klidně spát.

 

Opatruj Pane můj,

spánek duše mojí.

Ať ráno povstanu,

a žiji k chvále Tvojí.

 

 

 

CHCI JÍT S TEBOU

 

Chci jít s Tebou,

všude tam kam půjdeš,

a lidi milovat,

ze všech svojích sil.

 

Chci Tě mít za příklad,

jak mám s druhým jednat,

kde mohu potěšit,

jak mít všechny rád.

 

Chci radost rozdávat,

všude tam, kam přijdu,

Aby byl se mnou,

přítomný i Pán

 

Strávit se pro druhé,

a překonat zeď smutku.

Vždyť kde je Ježíš,

není nikdo sám.

 

 

LÁSKA

 

Láska je provaz, který z nebe spad,

Je pouto od Boha,

a tlumí každý pád.

 

Láska je oheň, který duši mrazí.

Šílený lásky žár,

nás domů doprovází.

 

Láska je voda, která teče prudce,

kdo proudu odolá,

a neztratí své srdce?

 

Láska je touhy most, který vše překoná,

po něj jdu pro radost

má věčná odměna.

 

SEN

 

Krásný a zářivý,

sen se mi dneska zdá.

Jak vlahý červánek

na pelest usedá.

 

Plachý a jiskřivý,

sen sedá na víčka,

Usedá na spánek

jak něžná včelička.

 

Šumí tu vodopád,

andělů na kůru.

Kde jsem se ocitla?

vyprávět nebudu.

 

Nevím co za den je.

Možná že neděle?

Já Tě jdu navštívit,

asi jsem v kostele.

 

Dnes Tě jdu navštívit,

má hudbo vzdálená.

Ach už jsi na dohled,

chvějí se kolena.

 

Spasitel na trůně

krásný a vznešený.

Vše září od Něho,

světlem je oděný.

 

Přistup blíž duše má,

čekám tu na tebe.

Trochu si odpočiň,

budem vedle sebe.

 

Dušička chvěje se,

Láskou tak blaženou.

Už je v Jeho rukou,

už je na kolenou.

 

Kolkolem andělé,

hrají jim vesele,

blaze je dušičce,

blaze je po těle.

 

A vedle Ježíše,

Maria spočívá,

Všude tady kolem

Duch Svatý provívá.

 

Otec, Syn, Duch Svatý,

ta Boží Trojice,

Všude je přítomná,

prostě a velice.

 

S Ježíšem rozpráví,

dušička přešťastná.

V Bohu svém schovaná,

vždyť jenom Jeho má.

 

Pozorně poslouchá,

co říká Spasitel.

Vždyť On je Ochránce,

Mistr a Učitel.

 

Jistě jí vypráví

o čisté pokoře.

Lásce bez sobectví,

taky o důvěře.

 

Domluvil Spasitel,

do slávy oděný.

Dal jsem ti sílu svou,

vrať se zas na zemi.

 

Duše se obrací,

nechce se na zemi.

Zas každodenní shon,

prožívat na zemi?

 

Do mlhy nejistot,

krásná je vidina.

Až skončí svojí pouť,

přijde zas – už jiná.

 

Bude jako všichni,

nebeští andělé.

Navždy chválit Boha,

radostně, vesele.

 

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.