Hanka křesťanské stránky

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

básničky

 

HOSTIE

 

Ó Bože ve svátosti,

přítomen jsi zas a znova.

Posila každé duše,

jež ve Tvé vykoupení

důvěru svou chová.

 

Má Lásko ve svátosti,

ach poklade můj drahý,

Ježíši ve svátosti skrytý,

všem lidem k posile,

a každé duši k žití.

 

Ó věčná Hostie,

před Tebou bledne

každé jasné hvězdy svit.

Dnes přišel Bůh náš,

Tvou duši žárem naplnit.

 

Kéž přijmu Tě,

ó Bože ve svátosti,

jak Světlo přijímá se.

Mé duši k potěše a uzdravení,

a k mojí věčné spáse.

BOŽE, MUJ BOŽE

 

Bože, můj Bože,

Ty jsi mojí duše síla.

Bez Tebe umírám,

a jenom s Tebou

mohu býti zase živá.

 

Má Lásko, Lásko,

nerač se mi skrýt.

A duši utýranou,

pokojem svým,

tichem, mírem naplnit.

 

Ježíši drahý,

v Tobě je má síla.

Přijď ke mně s milostí,

ať moje duše chorá,

je opět svěží, zdravá, čilá.

                                              

Ó Kriste ve svátosti,

rač v mou duši vjít.

A svojí bezměrnou,

čistou láskou,

duši znovu naplnit.

 

 

 

EUCHARISTIE

 

Ó Lásko vtělená,

ve svátosti skrytá.

Nikdy jí nebude moje duše sytá.

 

Ó Lásko přesvatá,

v hlubokém ponížení.

Člověkem přijímaná jako povzbuzení.

 

Ó Lásko všemocná,

v malém kousku chleba.

Někdy jsi člověkem ,

tak snadno přehlížena.

 

Ó Lásko pokoje,

a duše občerstvení.

Vtělený Spasiteli,

nad Něhož nic a nikdo není.

 

 

 

DÍKY

 

Bože, můj Bože,

Tvá láska je darem,

již dáváš lidem od nepaměti.

Dej prosím sílu,

ať nezůstane ladem.

Bez užitku a bez návratu.

 

Tvá láska nezištná,

všem lidem se dává.

Chci zapěti Ti za všechny lidi.

„Budiž Ti Bože sláva.“

Díky ó Lásko, Lásko bez podmínek,

za dar přátelství s Tvým dobrým Synem.

 

Bože můj z nebe,

duše bez ustání,

ať chválou, písní, Tvé dobrotě se klaní.

Sdrce mi v těle ke Tvé slávě bije,

díky že smím Tě znát,

a že z Tvé lásky, nikdy bolest nezažije.

 

Má dobrá lásko,

Lásko bez přetvářky,

Svým milým pokojem,

vyhladíš z každé tváře vrásky.

Tvůj pokoj, vlídnost k lidem všem,

jak vlahá rosa na naši padá zem.

 

Ó Lásko, Lásko,

Lásko bez poskvrny.

Tvá Láska dokonalá,

nemá nikde žádné trny.

Tvé milování, je jako pohlazení,

jak dítě spěchám do Tvé náruče

 

 – unavený.

 

 

 

 

BOLEST A RADOST

 

Ach bolest, bolest,

zvuky bez anděla.

Duše, co k nebi chtěla,

nezůstala celá.

Tisíce ostrých hrotů,

vniklo do ní z plných plic.

A naděje již probuzena,

vzlétla rychlým letem na Měsíc.

 

Ach bolest, bolest,

zdáli zmatkem probuzena.

Duše se chvěje,

bouří srdce proměněna.

A volá Bože, Bože, - ze všech svojích sil.

Proč jsi mě slabou,

v těžké chvíli opustil?

 

Ach bolest, bolest,

duši vede blíž.

Před Bohem poklekni,

a odpověď hned uslyšíš.

Má milá duše,

měla jsi co v životě jsi chtěla.

Obrať se ke mně, ze všech svojích sil,

a zakusíš, že jsem neopustil.

 

 

 

 

 

Ach radost, radost,

dlouhou zkouškou nalezená.

Duše je svobodná a uzdravená,

a voní jarem, jako mladá krásná žena.

Dostala milost,

zpívat ze všech sil.

A pryč je otázka,

„Proč Bože jsi mě opustil“.

 

 

 

LÁSKA A BOLEST

 

Láska a bolest,

jsou dvě sestry nerozlučné.

Dva city rozervané,

a oba přitom velmi, velmi hlučné.

 

Jdou spolu, ruku v ruce,

žádnou nejde skrýt.

A přece,

člověk, bolest chtěl by zapudit.

 

Bolest, jež někdy

všechny síly naše žádá.

A jako odměnu,

nám svoji trpkost odevzdává.

 

 

 

 

ŽIVOT

 

Pramen krásy,

hvězda noci

radost zpěvu.

Kříž tmy,

žal a bída pádu.

Láska Boha,

sen poutníka.

Křeč smrti,

pravda loučení, a zmrtvýchvstání.

 

 

 

PRAMENY ŽIVOTA

 

Život je pramen krásy,

hvězda noci tklivá.

I radost zpěvu,

když se jitro rozednívá.

Život je kříž tmy,

žal a bída pádu.

kde Láska Boží,

sen poutníka spřádá.

 

Křeč smrti,

v pravdě rozloučení.

A slavné mrtvýchvstání,

kdy všechno znovu dýchá.

Dej ať při setkání je moje víra živá.

 

 

 

MARIA

 

Maria, Maria,

krásný kvítek ze zahrádky.

V čistotě stvořená,

uvitá, z Božské lásky.

 

Maria, Maria,

lilie bez poskvrny.

Světlem jsi oděna,

pomáháš lidem nosit trny.

 

Maria, Maria,

dobrá jsi naše Matka.

Přímluvkyně naše v nebi,

a k Tvému Synu vrátka.

 

Maria, Maria,

rajský květ ze zahrádky.

Pros za nás u Syna,

a přiveď nás k Němu zpátky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALVÁRIE

 

Bože můj, Bože můj,

proč jsi dnes nepřišel?

Já jsem Tě volala

všude Tě hledala,

 

dušenka moja.

 

Duše má, duše má,

proč jsi tak zmatená?

Celá jsi ubitá,

smutná a ztrápená,

duše ubohá.

 

Pomoz mi Ježíši,

zlá samota tíží.

Skloň se tu nade mnou,

podej mi ruku svou,

 

zachraň mou duši.

 

Bože můj, Bože můj.

Jsi moje spasení.

Ježíši vzkříšený,

bez Tebe nic není,

 

život je prázdný.

 

 

 

 

Bože můj, Bože můj,

Lásko má nejdražší.

Fialko voňavá,

lilie nejsladší,

 

růže bez trní.

 

Ó Bože, Bože můj,

dnes jsem Tě přijala.

Na klíně chovala,

radostí líbala,

 

dušenka moja.

 

 

 

PROČ?

 

Ježíši, Příteli,

když jsi mi tak milý.

Pověz mi prosím Tě,

proč opouštím Tě každou chvíli?

 

Proč jsem tak strašně nevděčná?

 

Ježíši, Příteli,

jen Ty jsi můj rádce.

Proč se však raději,

ohlížím po pozlátce?

 

Proč jsem tak strašně sobecká?

 

JSEM TVÁ

 

Jsem Tvá.

Jak krásně tato slova zní.

Slyšena mnohokrát,

a přece jaksi zdálky.

 

Jsem Tvá.

A nikdo na tom už nic nezmění.

Viděna láskou Tvou,

poznávám jak jsem chudá.

 

Jsem Tvá.

Patřím Ti celým srdcem svým.

Jen já mám na výběr,

jak s tímto zaslíbením naložím

 

Jak zpěvy zvonů,

zní mi v duši Tvůj hlas.

A co Ti odpovím,

až nadejde můj čas?

 

Ježíši vzdálený.

a přece taky blízký.

Tobě chci navěky,

zpívat svým srdcem chvály.

 

A až se jednou setkám,

S Tebou tváří v tvář,

pak věř mi, že nebudu váhat.

Že chci na hlavě svatozář.

 

JSI MŮJ

 

Jsi můj, můj dobrý, dobrý Pane.

Jak jsi se ke mně z nebe ponížil!

A z lásky, z lásky svrchované,

můj život do Svého jsi skryl.

 

Jsi můj, a já jsem Tvá.

Jak vyjádřím, co vše pro mě jsi udělal?

Snížil jsi se na zemi,

a život za mě dal.

 

Jsi můj, jsem Tvá.

A má duše Ti sladkou chválu zpívá.

To pro Tebe, má Lásko jedinná,

že za Tvou milostí, i můj život se skrývá.

 

 

 

TOUHA DUŠE

 

Ježíši, hořím!

Rozdmýchals požár, v duši moji.

Ať Tvoje nevěsta,

na svatbu s Beránkem se strojí.

 

Tvé lásky, širý oceán,

jedině Ty jsi můj dobrý Pán.

 

Ty, Beránek Boží,

můj Pán a Bůh.

Tvá koruna z trnů a hloží,

tak chtěla bych Ti splatit dluh.

 

Tvá láska, jako požár,

v duši mojí plane.

Ježíši laskavý, já prosím,

ať touha po Tobě,

v duši moji neustane.

 

Ať pospíchá Ti vstříc,

a volá ze všech sil.

Ty jsi můj Pán a Bůh,

a pro Tebe,

jsem všechno pomíjivé opustil.

 

 

 

DUVĚRA

 

Viděla jsem hořet oheň,

a spálila jsem se.

Chtěla jsem přivonět ke květině,

a ona nevoněla.

 

Hledala jsem pramen vody,

a našla jsem Tebe Pane.

 

 

Jen v Tobě mohu žít,

jen v Tobě mohu umírat.

Jen Tobě budu za život svůj,

při vzkříšení děkovat.

 

VÝKŘIK DUŠE

 

Uprostřed noci,

výkřik do tmy.

Ježíši pomoz !

 

Hrozné ticho…….

 

A pak se ozve,

               

                   tichý hlas.

 

Jsem tady.

Už nemusíš se bát.

 

 

 

ŽÍT

 

Žít, s tichou radostí,

žít, v Boží blízkosti.

Žít, tady krásný sen,

být k Bohu unesen.

 

Žít, s Bohem ze všech sil,

žít, abys v nebi byl.

Žít, se všemi v míru,

mít jen v Bohu sílu.

 

Pomáhat s radostí,

být lidem milostí.

Abys až přijde čas,

uslyšel Boží hlas.

 

 

 

 

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.